Betonplatten.com

Colofon

Deze website is een website van Altra.

Windas 9

8441 RC Heerenveen

Nederland

Algemene voorwaarden
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden / voorwaarden

Copyright: De gehele website inclusief alle afbeeldingen, teksten en navigatie-elementen is auteursrechtelijk beschermd en behoort toe aan Altra.

Alle rechten voorbehouden.

Betonplatten.com
Altra

Windas 9
8441 RC Heerenveen
Nederland

Telefoon:

E-mail:

KvK Nr:

02085425

BTW Nr:

NL001432419B87

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden / voorwaarden

De gangbare namen, handelsnamen, productaanduidingen enz. die op deze website worden weergegeven, kunnen ook handelsmerken zijn zonder speciale kennisgeving en zijn als zodanig onderworpen aan de wettelijke bepalingen.

Betonplatten.com is niet aansprakelijk voor de inhoud van externe sites.
Alleen de eigenaren van de gelinkte pagina’s zijn verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Geen waarschuwing zonder voorafgaand contact!

Mocht de inhoud of de presentatie van deze site inbreuk maken op rechten van derden of wettelijke bepalingen, dan vragen wij u kosteloos om een overeenkomstig bericht. Wij garanderen dat de terecht bezwaarde passages direct worden verwijderd, zonder dat u een advocaat hoeft in te schakelen. Wij wijzen echter alle door u gemaakte kosten volledig af zonder voorafgaand contact en behouden ons het recht voor om een tegenvordering in te dienen wegens overtreding van de bovengenoemde bepaling.

Verantwoordelijk voor de inhoud (gem. § 55 Abs. 2 RStV):
Alco Meijer, adres als hierboven.

 

Kennisgeving in overeenstemming met de verordening inzake onlinegeschillenbeslechting

Wij zijn wettelijk verplicht om consumenten te informeren over het bestaan van het Europese platform Onlinegeschillenbeslechting te wijzen, dat kan worden gebruikt om geschillen op te lossen zonder tussenkomst van een rechtbank. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor het opzetten van het platform. Het Europese Onlinegeschillenbeslechting-platform is hier te vinden:http://ec.europa.eu/odr. Ons e-mailadres is: info@betonplatten.com.
Wij wijzen u er echter op dat wij niet bereid zijn deel te nemen aan de geschillenbeslechtingsprocedure in het kader van het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting. Gebruik het bovenstaande e-mailadres en telefoonnummer om contact met ons op te nemen.

 

Disclaimer – juridische informatie

§ 1 Inhoudswaarschuwing
De gratis en vrij toegankelijke inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De aanbieder van deze website aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid en tijdigheid van de gratis en vrij toegankelijke journalistieke gidsen en nieuws die worden verstrekt. Met naam gemarkeerde bijdragen weerspiegelen de mening van de betreffende auteur en niet altijd de mening van de aanbieder. Door eenvoudigweg de gratis en vrij toegankelijke inhoud op te roepen, komt er geen contractuele relatie tot stand tussen de gebruiker en de aanbieder; in dit opzicht ontbreekt het de aanbieder aan de wil om juridisch bindend te zijn.

§ 2 Externe links
Deze website bevat links naar websites van derden (“externe links”). Deze websites vallen onder de verantwoordelijkheid van de respectieve eigenaren. Toen de externe links voor het eerst werden gekoppeld, controleerde de aanbieder de inhoud van derden op eventuele wetsovertredingen. Op dat moment waren er geen wettelijke overtredingen zichtbaar. De aanbieder heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina’s. Het plaatsen van externe links betekent niet dat de aanbieder zich de inhoud achter de verwijzing of link eigen maakt. Constante controle van de externe links is niet redelijk voor de aanbieder zonder concreet bewijs van wettelijke overtredingen. Als we ons echter bewust worden van wetsovertredingen, worden dergelijke externe links onmiddellijk verwijderd.

§ 3 Auteursrechten en aanvullende auteursrechten
De op deze website gepubliceerde inhoud valt onder het Duitse auteursrecht en het aanvullende auteursrecht. Elk gebruik dat niet is toegestaan door het Duitse auteursrecht en het aanvullende auteursrecht vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectieve rechthebbende. Dit geldt in het bijzonder voor het dupliceren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproduceren van inhoud in databanken of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd. Het ongeoorloofd vermenigvuldigen of doorsturen van individuele inhoud of volledige pagina’s is niet toegestaan en is strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik is toegestaan.

Het weergeven van deze website in externe frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.

§ 4 Bijzondere gebruiksvoorwaarden
Voor zover bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de bovengenoemde paragrafen, wordt dit uitdrukkelijk vermeld op de desbetreffende plaats. In dit geval zijn de speciale gebruiksvoorwaarden in elk individueel geval van toepassing Bron: Impressumgenerator van Impressum-Recht.de