Betonplatten.com

Gegevensbescherming

Privacy

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Onze website kan meestal worden gebruikt zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Voor zover op onze website persoonsgegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit voor zover mogelijk altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie via e-mail) beveiligingsproblemen kunnen hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Gegevensverwerking “online” op de website en “offline” door Betonplatten.com:

Wij, Betonplatten.com, beschermen uw persoonlijke gegevens en houden ons strikt aan de regels van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Op deze website worden alleen persoonsgegevens verzameld voor zover technisch noodzakelijk. In geen geval zullen de verzamelde gegevens worden verkocht of om andere redenen worden doorgegeven aan derden. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om uw aanbiedingen en, indien van toepassing, bestellingen uit te voeren en te verwerken.

We verzamelen “handmatig” gegevens binnen formulieren:

Gegevens voor het maken van info-e-mails:  Het e-mailadres en het korte woord (onzichtbaar) van de interesse met betrekking tot het formulier worden hier verzameld.  Voor- en achternaam kunnen op vrijwillige basis worden opgegeven en worden door ons verzameld voor een betere adressering in de volgende communicatie.

Gegevens voor het maken van aanbiedingen of bestellingen — “commerciële” gegevens: Hier vragen we op vrijwillige basis om de commerciële gegevens om aanbiedingen te maken. Bedrijfsnaam, contactpersoon, adres van de geïnteresseerde evenals e-mailadres en telefoonnummer (vrijwillig) zijn hier vereist. Indien nodig vragen wij in formulieren naar het adres van een eventuele bouwplaats. Gegevens die zijn verzameld in verband met commerciële transacties worden door ons opgeslagen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Persoonsgegevens zoals Politieke gevoelens, religieuze achtergrond of iets dergelijks worden van onze kant niet of helemaal niet aan de orde gesteld gered.  

De toestemmingsverklaring op de formulieren, die kan worden aangekruist, dient als impliciete toestemming voor het ontvangen van verdere e-mails, zoals productinformatie of “nieuwsbrieven” voor het betreffende product of interessegebied – wij distantiëren ons van “spam” of andere misleidende massale e-mails met onzinnige informatie of promotionele aanbiedingen.

In het geval dat u het vakje niet aanvinkt, wordt het contact na één jaar of – indien gewenst – eerder – na de laatste verwerking – verwijderd.

In geen geval staan er gegevens, databases of gegevensverzamelingen op onze webserver.  

Betonplatte.com verzamelt uw gegevens voor de uitvoering van het contract, om aan zijn contractuele en precontractuele verplichtingen te voldoen en voor directe reclame.

Het verzamelen en verwerken van gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract en is gebaseerd op artikel 6 lid 1b AVG. Normaal gesproken worden de gegevens niet doorgegeven aan derden, maar het kan zijn dat we dit doen in het kader van de verdere verwerking van projecten met onze fabrikanten en leveranciers  wisselen hierover gegevens uit. Toestemming hiervoor wordt verondersteld.  De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel van hun verwerking.

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U hebt ook het recht om informatie op te vragen over de gegevens die wij (informeel) over u hebben opgeslagen en om onjuistheden in de gegevens te corrigeren of om verwijdering van gegevens te vragen in geval van ontoelaatbare gegevensopslag.  (Gegevens-) Verantwoordelijk in de zin van de DGSVO is de heer Alco Meijer, Windas 9, 8441 RC Heerenveen.

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Geautomatiseerd gegevensverwerking:

Cookies

Sommige websites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen door uw browser.

De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Andere soorten cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijderd. Deze cookies maken het mogelijk om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies zijn uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Server-logbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijd van serververzoek

Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan specifieke personen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren als wij concrete aanwijzingen van onrechtmatig gebruik opmerken.

Contact Formulier

Als u het contactformulier invult worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, door ons opgeslagen om de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen gebruikt. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Nieuwsbrief gegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

Uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link “afmelden” in de nieuwsbrief.

Gebruik van weblettertypen

Op deze website worden externe lettertypen, Google Fonts, gebruikt. Google Fonts is een service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Deze weblettertypen worden geïntegreerd door een server aan te roepen, meestal een server van Google in de VS. Dit geeft aan de server door welke van onze internetpagina’s u hebt bezocht. Ook het IP-adres van de browser van het apparaat van de bezoeker van deze website wordt door Google opgeslagen. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Google, dat u hier kunt raadplegen:
www.google.com/fonts#AboutPlace:about
www.google.com/policies/privacy/

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-beheerder te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser Plugin

U kunt de opgeslagen cookies wijzigen in uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegenereerde cookies op uw website betrekking hebben op gegevens (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens worden door Google verwerkt onder de volgende link kunt u een beschikbare browser-plug-in downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website worden verzameld: Schakel Google Analytics uit

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Bestelgegevens verwerken

We hebben een contract voor de verwerking van opdrachtgegevens met Google gesloten en passen de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gemaakt die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de sitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van externe aanbieders. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. U kunt deze functie ten allen tijde via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals beschreven in het punt “Bezwaar tegen gegevensverzameling”.

Google-Captcha “reCaptcha”

Misschien heb je het al eerder ergens anders gezien: “Ik ben geen robot” – we gebruiken een Google-plug-in, die ons zou moeten beschermen tegen robot-spammers – ongewenste, onzinnige gegevens die door machines in onze formulieren worden ingevoerd. We vragen je om ons te ondersteunen bij deze functie — tegelijkertijd het “succes” via  gemeten door een analysefunctie van Google. Een dataverbinding met Google KAN ervoor zorgen dat uw identiteit via GOOGLE kan worden afgeleid.  

Facebook-plug-ins (Vind ik leuk-knop)

Op onze website kunnen plug-ins van het sociale netwerk Facebook worden gebruikt , Aanbieder Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, VS. U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de “Like-knop” (“I like”) op onze site. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als je pagina’s zo zijn, kun je de plug-in rechtstreeks verbinden met de browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u met uw IP-adres onze site heeft bezocht. Als u op de “Vind ik leuk”-knop van Facebook klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze site koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook op https://nl-nl.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze site kan koppelen met uw Facebook-account, meldt u zich dan af bij uw Facebook-account.

Twitter

Op onze website kunnen functies van Twitter zijn geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door het gebruik van Twitter en de “Re-Tweet”-functie worden de websites die u bezoekt gekoppeld aan uw Twitter-account en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Deze gegevens worden ook doorgegeven aan Twitter. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of hoe deze door Twitter worden gebruikt. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Twitter. https://twitter.com/privacy.

U kunt uw instellingen voor gegevensbescherming op Twitter wijzigen in de accountinstellingen onder: https://twitter.com/account/settings.

Google+

Onze sites kunnen Gebruik Google+ functies. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS.

Verzamelen en vrijgeven van informatie: U kunt de Google+ knop gebruiken om informatie wereldwijd te publiceren. Via de Google+-knop ontvangen u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op dat u een +1 heeft gegeven aan inhoud als informatie over de pagina die u aan het bekijken was toen u op +1 klikte. Uw +1 kan als melding samen met uw profielnaam en foto in Google-services verschijnen, zoals in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of elders op websites en advertenties op internet.

Google registreert informatie over uw +1 activiteiten om Google-services voor u en anderen te verbeteren. Om de Google+-knop te kunnen gebruiken, hebt u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig dat ten minste de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt gebruikt in alle Google-services. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u gebruikte bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden weergegeven aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of andere identificerende informatie over u hebben.

Gebruik van de verzamelde informatie: naast de hierboven beschreven doeleinden, wordt de door u verstrekte informatie gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke Google-voorschriften voor gegevensbescherming. Google kan statistieken verzamelen over de +1 activiteit van gebruikers publiceren of doorgeven aan gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of aangesloten websites.

XING

Onze website kan  Functies van het XING-netwerk gebruiken. De aanbieder is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Elke keer dat een van onze pagina’s met XING-functies wordt opgeroepen, wordt er een verbinding met de XING-servers tot stand gebracht. Voor zover ons bekend is worden er geen persoonsgegevens opgeslagen. Er worden met name geen IP-adressen opgeslagen of gebruiksgedrag geëvalueerd.

Meer informatie over gegevensbescherming en de XING Share-knop vindt u in de XING-gegevensbeschermingsverklaring op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

YouTube

 Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google beheerde YouTube-site. De beheerder van de site is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Als u een van onze pagina’s bezoekt die is uitgerust met een YouTube-plug-in, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina’s u hebt bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, is YouTube in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

Voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy

SSL-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals de vragen die u ons als site beheerder stuurt, gebruikt deze site SSL-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als de SSL-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzend, niet door derden worden gelezen.

Recht op informatie, verwijdering, blokkering

U heeft ten allen tijden recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking, evenals het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor verdere vragen over het onderwerp ”persoonsgegevens” kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het impressum vermelde adres.

Bezwaar tegen promotionele mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd als onderdeel van de afdrukverplichting om ongevraagd reclame- en informatiemateriaal te verzenden. De site-beheerders behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde reclame, zoals spam-e-mails. 

Creatie met behulp van : eRecht24 – heel erg bedankt voor deze service!